Onze diensten

1. Het opstellen en bewaken van de arbeidsovereenkomsten

 • Elfra stelt de arbeidsovereenkomst op en stelt u tijdig op de hoogte als deze afloopt, hierdoor kunt u als opdrachtgever beslissen of de overeenkomst al dan niet velengd dient te worden en zo ja, voor welke periode.
 • Controle van identiteitsbewijzen bij indiensttreding. De werknemer dient bij indiensttreding in bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs zoals een identiteitskaart of een paspoort. Een rijbewijs geldt niet als een geldig identiteitsbewijs voor de loonadministratie vanwege het feit dat het rijbewijs de nationaliteit van de werknemer niet vermeldt.
 • Bij uitdiensttreding regelt Elfra de administratieve afhandeling hiervan.  Eventuele nog niet genoten rechten worden door ons aan de werknemer uitgekeerd.

 

2. Salarisverwerking

 • Wij betalen het salaris uit aan de werknemer.
 • Afhankelijk van de keuze van de opdrachtgever wordt er per vier weken of per maand verloond.
 • De salarisspecificatie wordt aan opdrachtgever en werknemer verstrekt.
 • Indien gewenst kan de salarisspecificatie digitaal worden verzonden. De werknemer kan deze raadplegen via Werknemerloket. Dit kan zowel op de website als via de gratis app welke beschikbaar is voor zowel Android als iOs. De werknemers kunnen met hun eigen inloggegevens te allen tijde de salarisspecificaties inzien.
 • Jaarlijks worden de jaaropgaven beschikbaar gesteld op dezelfde wijze als de salarisspecificaties.
 • Bij eventuele loonbeslag.

 

3. Ziekteverzuim

 • De werknemer dient zich bij ziekte bij ons en bij de opdrachtgever ziek te melden.
 • Wij begeleiden het verzuim van de werknemer en houden contact met de arbodienst, bedrijfsarts en het UWV.
 • Wij begeleiden re-integratietrajecten en het Poortwachter traject.

 

4. Zorgverzekering

 • Wij kunnen voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland komen werken een zorgverzekering afsluiten bij HollandZorg. Voor een scherpe dagpremie sluiten wij dan een basisverzekering voor de werknemers af.
 • Bijkomend voordeel is dat het eigen risico deels is afgekocht.
 • De zorgpremie wordt door ons voldaan en achteraf ingehouden op het salaris van de werknemer.


5. Wet- en regelgeving

 • Wij houden u op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht, cao-recht en fiscaal recht.


6. Betrouwbare partner

 • Wij dragen de premies en sociale lasten af. U krijgt als opdrachtgever enkel een factuur over de gewerkte uren.
 • De factuur wordt uitgesplitst in een gedeelte dat u op onze ‘normale’ rekening betaalt en een gedeelte dat u op onze G-rekening voldoet. De G-rekening is een geblokkeerde rekening waarmee wij alleen de loonheffingen en de BTW aan de Belastingdienst kunnen betalen. Mochten wij de loonbelasting niet afdragen kunt u als opdrachtgever niet meer aansprakelijk worden gesteld voor het gedeelte dat u op de G-rekening heeft gestort.
 • Op verzoek vragen wij bij de Belastingdienst een verklaring betalingsgedrag op waarin wordt verklaard door de Belastingdienst of wij de omzetbelasting en loonheffingen al dan niet hebben voldaan.

 

7. Één persoonlijk aanspreekpunt voor al uw vragen

Houd onze website in de gaten! We zijn bezig met het updaten van Elfra.nl voor een verbeterde online ervaring, binnenkort beschikbaar.
This is default text for notification bar