Kan Elfra de zorgverzekering voor werknemers verzorgen?

21/02/2024 - FAQ

Jazeker, dat kan. Elfra kan jouw werknemer verzekeren bij HollandZorg. De werknemer betaalt hiervoor een premie van €5,14 per dag. Elfra houdt dit bedrag in op het salaris van de werknemer.

Deel dit antwoord